Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

1. konferenca TRiii, Inovativnost v tehniškem izobraževanju – prispevek k tehnološkemu razvoju

13. 5. 2015

V ponedeljek, 11. 5. 2015, je v Delavskem domu Trbovlje potekala 1. konferenca TRiii v organizaciji Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje. 

Konferenca je bila razdeljena na več sklopov. V prvem delu so gostje razmišljali o pomenu povezave med srednjim šolstvom oz. izobraževanjem in gospodarstvom z vidika različnih ustanov. Ga. Staša Baloh Plahutnik z Gospodarske zbornice Slovenije – območne enote Zasavje in Regionalnega centra za razvoj Zasavje je pozdravila inovativnost dijakov in njihovo ustvarjalnost. Tudi direktor Zavoda za šolstvo, dr. Vinko Logaj, je poudaril pomen ustvarjalnosti in inovativnosti že v šoli, kjer se dijaki pod mentorstvom učiteljev razvijajo v radovedne  in navdušene raziskovalce. G. Elido Bandelj, direktor Centra za poklicno izobraževanje RS je poudaril pomen in možnosti sodelovanja med lokalnim okoljem in šolstvom, prav tako ga. Slavica Černoša, vodja sektorja za srednje šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS.

 

V drugem delu so predstavniki drugih srednjih šol predstavili primere dobrih praks sodelovanja z gospodarstvom. To so Šolski center Škofja Loka, Srednja šola tehniških strok Šiška, Šolski center za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Celje ter STPŠ Trbovlje.

V tretjem sklopu so nekateri dijaki STPŠ predstavljali svoje zaključne naloge, ki so jih pripravili za 4. enoto poklicne mature. Vsi udeleženci so jih z navdušenjem poslušali, saj so bile res zanimive in inovativne, nekateri so izdelali tudi končni izdelek in ga pokazali na razstavi. Drugi dijaki zaključnih letnikov so v času konference v avli predstavljali svoje zaključne naloge, nekateri so prikazali tudi delovanje posameznih naprav oz. izboljšav.

V zaključku pa so predstavniki delodajalcev, gostje, nekdanji učitelji in nekdanji dijaki izrazili mnenje, da je takšna konferenca potrebna, saj se vidi, da so dijaki inovativni in ustvarjalni.  Svojo pot naj nadaljujejo na fakultetah, potem pa naj se  vrnejo v Zasavje, saj lahko s svojim znanjem, idejami in zagnanostjo prinesejo nove zgodbe o uspehu in pomagajo k razvoju kraja in celotnega Zasavja. 

Urška Kuhar,

Foto: STPŠ

Dostopnost