O STPŠ Trbovlje

Vsaka šola ima zgodovino, naša je naslednja:

28. aprila 1961 je Ljudski odbor Trbovlje na seji občinskega zbora  sprejel odločbo o ustanovitvi Srednje tehniške šole Trbovlje. 

Ta se je leta 1971 preimenovala v Tehniško strojno in elektro šolo Trbovlje, kasneje je postala ena od TOZD-ov Zasavskega srednješolskega centra Miha Marinko in se imenovala Srednja šola kovinarsko-strojne usmeritve. Leta 1989 je zaradi nove organizacije postala Srednja strojna šola Trbovlje. Programi s področja elektrotehnike so se od leta 1983 izvajali na Srednji šoli elektrotehniške usmeritve v Zagorju, od leta 1996 pa so se postopno selili nazaj v Trbovlje. Proces je bil končan leta 1999, ko se je šola 17. julija preimenovala v Srednjo tehniško in poklicno šolo Trbovlje. 

Zgodovina poklicnega šolstva v Trbovljah pa je še starejša od tehniške šole, saj je že 2. 11. 1952 delavski svet Strojne tovarne Trbovlje ustanovil kovinarsko šolo, jo 31. 3. 1965 preimenoval v Industrijsko kovinarsko šolo in ustanovil Izobraževalni center STT. 

Mnogo sprememb in mnogo različnih imen, tudi nekaj selitev in gradenj, rdeča nit vseh teh let pa  je bila ves čas tesna vpetost šole v okolje in vedno sodobni programi s tehniškega področja, s katerimi šola zagotavlja zasavskemu gospodarstvu dobre kadre. Vsak, ki je šolo spoznal, jo je vzel za svojo – bodisi dijak bodisi učitelj. Postala je del njega in on del nje. 

Ob zavidljivi tradiciji pa seveda živimo pestro, znanja in dejavnosti polno sedanjost ter načrtujemo in ustvarjamo prihodnost. Tako se vsem dosedanjim elektrikarjem, orodjarjem, ključavničarjem, rezkalcem, avtoličarjem, avtomehanikom, strugarjem, obdelovalcem kovin, različnim tehnikom in tehniškim gimnazijcem, ki so se v vseh teh letih kalili na naši šoli, pridružujejo nove in nove generacije avtoserviserjev, inštalaterjev, oblikovalcev kovin – orodjarjev, elektrotehnikov, strojnih tehnikov in tehnikov računalništva. 

Prihodnost je polna izzivov, mi pripravljamo naše dijakinje in dijake, da jih bodo znali uspešno reševati.

Copyright